Llop-Raduà 2001

J. Llop-Raduà 2001: Aportació a l’estudi de les relacions polítiques i militars entre Assíria i Babilònia durant la segona meitat del segon mil.leni a.C., PhD thesis, University of Barcelona